ساختار کلی سازه

نمونه ساخته شده ابر خشت

خانه های ساخته شده با ساختار ابر خشت

نمایی از سازه ابر خشت

سقف نورگیر اتاق ساخته شده با ساختار ابر خشت

ابر خشت چیست؟

یک روش ساختمان سازی امن و قابل دسترس است که در انستیتو CalEarth در کالیفرنیا توسعه پیدا کرده است. پایه و اساس ساختاری سیستم ابرخشت SuperAdobe بر كیسه‌های شنی با درازای قابل تنظیم قرار گرفته‌است. این امر از یك طرف باتوجه به دسترسی به این نوع مصالح بدون مشكل عمده، موجبات تسهیلات در همه‌گیر شدن سیستم را فراهم كرده است. ادامه مطلب…

تماس با ما

نقشه